de gang van zaken bij Mediation

Met mediation werkt u met deskundige hulp van een mediator en samen met de tweede partij aan een oplossing van een conflict. Wat mag u van mediation verwachten en hoe verloopt het mediationproces? Hier leest u meer over de gang van zaken bij Brech Familierecht in Den Haag. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd even contact opnemen.

Neem direct contact op

Hoe werkt mediation?

Als partijen bij een geschil zich gezamenlijk melden voor mediation, wordt meestal binnen twee weken een gezamenlijke afspraak met de mediator gepland. Daarin wordt uitgelegd wat partijen van mediation kunnen verwachten en wordt een bemiddelingsovereenkomst ondertekend. Kijk hier voor een voorbeeld van een bemiddelingsovereenkomst.

 

Vervolgens vinden een of meer gesprekken plaats waarin geprobeerd wordt een oplossing te vinden. Als een oplossing wordt gevonden, worden de afspraken door de mediator schriftelijk vastgelegd en, indien nodig, door de rechter bekrachtigd.

 

Als één partij zich meldt, wordt door de mediator contact opgenomen met de andere partij om te bezien of deze mediation wil proberen. Als dat het geval is, wordt een gezamenlijke afspraak gepland en verloopt het proces net zoals bij een gezamenlijke aanmelding.

Meer weten over mediation?