De tarieven van de mediationspecialist in Den Haag

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling door een onafhankelijk bemiddelaar. De mediator oordeelt niet, maar zal proberen een oplossing te vinden waar beide partijen mee akkoord kunnen gaan. Voor deze bemiddeling worden kosten in rekening gebracht. De totale kosten van mediation vallen vaak lager uit dan die van een gang naar de rechter. Hier leest u meer over de tarieven van Brech Familierecht in Den Haag en de mogelijkheden tot gesubsidieerde rechtsbijstand. Vragen? Neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op

Prijzen van mediation

  • Het uurtarief is variabel en afhankelijk van de complexiteit en de spoedeisendheid van de zaak. Het honorarium zal tijdens het intakegesprek worden besproken en overeengekomen.

  • Indien gewenst kan bij het intakegesprek een vaste prijs worden afgesproken.

  • Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kan een beroep worden gedaan op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Kijk voor meer informatie over de inkomensgrenzen en eigen bijdragen op www.rechtsbijstand.nl.

  • Mocht het eindresultaat van een mediation worden voorgelegd aan de rechter ter bekrachtiging, dan wordt griffierecht doorberekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort zaak en of men voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Ook overige kosten, zoals kosten van gemeentelijke uittreksels, worden doorbelast.

Naar rechtsbijstand.nl