Conflictbemiddeling in Den Haag

De mediationspecialist bemiddelt bij alle soorten conflicten op persoonlijk en op zakelijk vlak.

Neem direct contact op

Het soort conflicten

Bemiddeling bij scheiding of ontbinding partnerschap

Invulling ouderschap en Ouderschapsplan

Bemiddeling bij alimentatie en boedelafwikkeling

Bemiddeling bij familieconflicten

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Bemiddeling bij zakelijke conflicten

Bemiddeling bij scheiding of ontbinding partnerschap

Het is vaak moeilijk om met elkaar in gesprek te blijven als u gaat scheiden. Emoties lopen vaak hoog op. De mediationspecialist helpt u om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te blijven. Dit is vooral belangrijk als u kinderen heeft. Daarnaast geeft de mediator u voldoende juridische informatie om tot afspraken te komen over financiële zaken. De mediator is tevens een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Alle afspraken die u maakt, worden dan ook juridisch getoetst. Zo bent u er zeker van dat uw afspraken stand houden. De mediator stelt op basis van de gemaakte afspraken een echtscheidingsconvenant op en voert voor u de echtscheidingsprocedure uit. Kijk hier voor een voorbeeldconvenant.

Invulling ouderschap en Ouderschapsplan

Soms lukt het niet om tot afspraken over de kinderen te komen. U wilt allebei het beste voor uw kind, maar slaagt er niet in om op één lijn te komen. De mediationspecialist laat u zien hoe u als ouders met elkaar kunt praten in plaats van als ex-partners. Indien nodig praat de mediator ook met de kinderen om hun gevoelens en wensen zichtbaar te maken. Als gespecialiseerd familierechtadvocaat met vele jaren ervaring met procedures over omgangsregeling kan Brech Familierecht u goed voorlichten over wat de mogelijkheden en valkuilen zijn. Op basis van de gemaakte afspraken stelt de mediator een ouderschapsplan voor u op. Kijk hier voor een voorbeeldouderschapsplan.

Bemiddeling bij alimentatie en boedelafwikkeling

Ook voor geschillen over alimentatie en boedelafwikkeling kunt u bij de mediationspecialist terecht. De mediationspecialist heeft jarenlange ervaring met het opstellen van alimentatieberekeningen en het maken van boedelverdelingen en is goed op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen op deze gebieden. U wordt door haar uitvoerig geïnformeerd over de wettelijke regels en normen. Zo bent u er zeker van dat de afspraken die u maakt stand houden.

Bemiddeling bij familieconflicten

Familieverhoudingen kunnen door allerlei oorzaken verstoord raken. Als dit gebeurt, gaan meestal niet alleen de direct betrokkenen daaronder gebukt; ook andere familieleden lijden eronder. De mediationspecialist helpt u om op een constructieve manier weer met elkaar in gesprek te komen en te werken aan verbetering van de verstandhouding en herstel van de familieband.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Een conflict op het werk kan veel spanningen geven en zelfs leiden tot ziekteverzuim. Dit is niet goed voor de werkgever, die collega's zwaarder moet belasten of een ander in dienst moet nemen om het werk te doen, maar ook niet voor de werknemer die zich niet gewenst voelt en tijd moet steken in het zoeken naar een andere baan. De mediationspecialist kan u met elkaar in gesprek brengen en samen met u werken aan een betere verstandhouding, zodat u conflicten in de toekomst voorkomt of sneller kunt oplossen. Mediation kan ook worden gestart in het kader van de wettelijke verplichting tot re-integratie van zieke werknemers.

Bemiddeling bij zakelijke conflicten

Een conflict kan ook in een zakelijke verhouding ontstaan. Te denken valt aan conflicten binnen samenwerkingsverbanden, directies en maatschappen. Ook valt te denken aan conflicten tussen leveranciers en afnemers. Juist in zakelijke verhoudingen kan het van groot belang zijn om conflicten goed op te lossen en de verhoudingen zodanig te verbeteren dat conflicten in de toekomst voorkomen kunnen worden of sneller kunnen worden opgelost. Er kunnen grote belangen op het spel staan die bij een goede voortzetting van de samenwerking zijn gebaat. Ook in deze conflicten kan de mediationspecialist helpen.